Overzicht van de leden van het programmabeleidbepalend orgaan (PBO)​

Leden op persoonlijke titel

Hilde Jansen

Carel Stolker

Voormalig rector magnificus & voorzitter van het college van bestuur/emeritus hoogleraar privaatrecht

Maatschappelijke zorg en welzijn

Frank van Rooij

Directeur Stichting Radius Welzijn Leiden en Oegstgeest

Wim Schellekens

Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp

Houssin Bezzai

Leids Inzet Collectief

Robert Laan

Buurtactief Leiderdorp

Cultuur en kunst

Emil Broesterhuizen

Voorzitter Volksuniversiteit Leiderdorp

Helene Kok

Theaterplaats Leiderdorp

Arjan de Kok

Herinneringsmuseum Oegstgeest en oud-wethouder in Oegstgeest

Arjen Pels Rijcken

Stichting MuseumDepotShop
voorzitter PBO

Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag

Gerard van der Hulst

parochiebestuur De Goede Herder Leiderdorp – Zoeterwoude, Voorzitter Anna Martina Stichting, Voorzitter Stichting Zoeterwoude – Osieczna, Voorzitter Werkgroep herinrichting Meerburgkerk Zoeterwoude-Rijndijk

Ton Kohlbeck

Stichting Dodenherdenking Leiden

Werkgevers

Frans Schohaus

Voorzitter Stichting Hoteloverleg Leiden

Sport en recreatie

Jeroen Weijermars

Stichting Sport in Beeld uit Leiden

Marcel Verburg

Voorzitter ZZ Leiden Eredivisie Basketball

Tjeerd Scheffer

Topsportcoördinator Leiden

Etnische en culturele minderheden

Abdelhamid Bouzzit

Bestuurslid Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden

Studenten

Jurian Calis

Assessor Pers & Publiciteit bij de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV)